Glenn Corneille Prijs

Pasted Graphic 9
De jury (bestaande uit Danny Sahupala, Bert van den Brink en Geert Roelofs) vermeldt over winnaar Mike Roelofs in haar rapport:

Net zoals twee jaar geleden, is gebleken dat het tijd nodig heeft om tot een rechtmatige winnaar te komen. Ook deze keer was de keuze erg moeilijk omdat de kandidaten qua instrumentale beheersing niet voor elkaar onder deden.
Toch is de jury tot een unanieme beslissing gekomen, waarbij het feit dat hij zijn muzikant zijn, net zoals Glenn, in de breedste zin van het woord uitdraagt, zeer bepalend is geweest.
Mike Roelofs beheerst zijn instrument buitengewoon goed. Daarnaast is hij niet stijl gebonden, componeert, arrangeert, initieert, organiseert, produceert, improviseert hij en is hij inzetbaar als zowel frontman als sideman. Hij soleert met gemak over de meest uiteenlopende muzikale tradities en weet toch zijn eigen stem te behouden. Een eigenheimer die de ruimte moet krijgen om zijn eigen ding te doen. Dat moet hem natuurlijk wel gegund worden en dat heeft de jury doen besluiten de Glenn Corneille prijs 2008 toe te kennen aan Mike Roelofs.