Glenn Corneille Prijs

Pasted Graphic 9
De jury (bestaande uit Danny Sahupala, Bert van den Brink en Geert Roelofs) vermeldt over winnaar Mike Roelofs in haar rapport:

Net zoals twee jaar geleden, is gebleken dat het tijd nodig heeft om tot een rechtmatige winnaar te komen. Ook deze keer was de keuze erg moeilijk omdat de kandidaten qua instrumentale beheersing niet voor elkaar onder deden.
Toch is de jury tot een unanieme beslissing gekomen, waarbij het feit dat hij zijn muzikant zijn, net zoals Glenn, in de breedste zin van het woord uitdraagt, zeer bepalend is geweest.
Lees meer...