Surfcake legt de lat hoger

Pasted Graphic 2


Gina Vodegel
Playground 09, 2003

Een conversatie met de drie grondleggers van dit project kwam moeilijk op gang, mede vanwege het feit dat project Surfcake bevlogen ambities belichaamt waarvan men niet zeker is of deze levensvatbaar zijn. Leon Bartels (29), Mike Roelofs (23) en Jurek Cruysberg (30) poneerden diverse stiltes die echter geenszins afbreuk deden aan het doel van ons bezoek. Woord en beeld werden toch gevangen, zij het aanvankelijk aarzelend.
Fotograaf John Klijnen was nog onbekend met hun muziek en kreeg zijn vuurdoop met het nummer "pinch", een humorvol en bovendien dansbaar stuk dat zeer makkelijk in het gehoor ligt. Dit in tegenstelling tot het eerste nummer van de promo cd, " Surfcake For Higher Standards "geheten. Zonder als luisteraar een etiket te willen plakken, is het duidelijk dat men met Surfcake jazzrock en fusion-achtige hoogten tracht te bereiken.
Toeval wil dat ondergetekende bij het schrijven van deze woorden naar Schotse zanger John Martyn luistert. "Cool in this life" van het in 2000 uitgebrachtte "Glascow Walker" stuwt voort op bedwelmende ritmiek, het markant stemgeluid van John Martyn scandeert, "Raise my standard high, wave my flag and raise my standard high, raise them standards high". Een leuke illustratie welke tevens bevestigd dat het universeel verlangen naar meer, beter en hoger een pad is dat zelden of nooit zonder kleerscheuren bewandeld kan worden. John Martyn volgde stug zijn eigen weg, wist ondanks kritiek, tegenwerking en tegenslagen een eigen publiek te bereiken en geniet waardering in kringen die qua muzikale smaak niet in een hokje te plaatsen zijn. Vandaar dat het ons de moeite waard leek dit Surfcake project eens nader te belichten.